Termenii și condițiile campaniei: „150 RON Cash Back înapoi din prețul montajului camerei Mio”

Scopul acestui document este clarificarea regulilor campaniei de vânzare „150 RON Cash Back înapoi din prețul montajului camerei Mio” (denumit în continuare „campania”). Aceste reguli pot fi modificate fără o notificare prealabilă.

1. Prevederi generale:

1.1. Campania este organizată de MiTAC Europe Ltd. Sp. z o.o. (ul. Puławska 405A, 02-801 Varșovia, Polonia (denumită în continuare „organizatorul”).

1.2. Executantul campaniei, în numele organizatorului, este societatea ADHD Interactive SDN sp. z o. o. sp. k., cu sediul în ul. Małopolska 2A, 60-616, orașul Poznań, Polonia

2. Data și locul campaniei:

Campania are loc în perioada de la 10.04.2022 ora 00:00 până la 10.06.2022 ora 23:59 sau până la momentul epuizării bugetului alocat (denumită în continuare „perioada campaniei”) în România (denumită în continuare „ locația campaniei”).

3. Participantul la campanie:

O persoană fizică cu vârsta de peste 18 ani, care îndeplinește condițiile campaniei (denumită în continuare „participant la campanie”) poate deveni participant la campanie. Promoția nu este destinată persoanelor juridice și reprezentanților distribuitorilor Mio.

4. Produse incluse în campanie:

Următoarele modele de camere auto Mio MiVue sunt incluse în această campanie. Aceste produse sunt vândute de magazinele selectate din România, listate pe site-ul web al campaniei - www.miopromo.ro: Mio MiVue C380 Dual, C540, C541, C560, C570, C588T Dual, 785, 786, 788, 792, 795, 798, 798 Dual, 798 Pro, 798 Dual Pro, 812, 818, 821, 826, 846, 866, J85, A30, A50 si SmartBox

5. Condiții de participare la campanie:

5.1Achiziționarea oricăruia dintre produsele Mio listate, pe durata campaniei 10.04.2022 - 10.06.2022, de la unul dintre vânzătorii listați din România.
Instalarea profesională (în Service auto, selectat de către Participant) a camerei într-un autoturism în perioada 10.04.2022 - 10.07.2022.

5.2Pentru a primi reducerea de 150 RON din prețul de instalare, produsele trebuie achiziționate împreună (un singur document de achiziție), în una dintre următoarele variante:
Mio MiVue 798 Dual, Mio MiVue 798 Dual Pro
sau
Mio MiVue C380 Dual / C588T Dual + Smartbox
sau
Orice cameră frontală Mio* + camera de spate Mio A30 sau A50 + Mio SmartBox
*Modele de camere frontale compatibile cu Accesoriul pentru Mod Parcare, Mio SmartBox si camerele de spate, MiVue A30 sau A50 sunt: MiVue C540, C541, C560, C570, 785, 786, 788, 792, 795, 798, 798 Pro, 812, 818, 821, 826, 846, 866 și J85-doar cu MiVue A30+SmartBox

5.3Asigurarea montajului profesional al camerei, constând în instalarea ascunsă a adaptorului de alimentare original și/sau a cablului de alimentare prin Mio SmartBox și/sau instalarea unei camere de spate Mio MiVue A30/A50, efectuată de orice partener de service sau de instalare, selectat de către Participant, înregistrat ca persoană juridică, cu domeniu de acivitate corespunzător (reparații auto, montaj sisteme audio și/sau alarme auto etc.).

5.4 Participantul se înregistrează în campanie prin formularul completat integral de pe site-ul www.miopromo.ro Pentru înregistrare sunt necesare:

  • o copie a documentului (bon/factură) de achiziție a camerei,
  • o copie a bonului/facturii de instalare a camerei, care va indica instalarea și
  • o fotografie a camerei (dispozitivului și nu cutia produsului) cu numărul de serie (SN) vizibil.

5.5Participantul va fi informat despre înregistrarea cu succes printr-un Email de confirmare la adresa de Email furnizată în formular, în cel mult 14 zile calendaristice de la înregistrare. În cazul în care Emailul de confirmare a înregistrării nu sosește, se consideră că cererea nu a fost primită în mod corespunzător și, în acest caz, participantul trebuie să reintroducă cererea sau să se întrebe despre starea acesteia în rubrica de Contact.

5.6 Înregistrarea pe www.miopromo.ro trebuie făcută în cel mult 30 de zile calendaristice de la achiziționarea camerei (data menționată pe documentul de vânzare). Formularele depuse după acest termen nu vor mai fi procesate.

5.7 Suma de 150 RON va fi trimisă, dacă sunt îndeplinite toate condițiile cerute, la numărul de cont completat în formularul de înregistrare, în termen de 30 de zile de la primirea confirmării înregistrării cu succes a Formularului de înscriere.

5.8 O singură achiziție dă dreptul la aplicarea unei singure reduceri pentru montare.

5.9 Un Participant, persoană fizică, poate cumpăra maximum 5 produse.

6. Prelucrarea datelor cu caracter personal și drepturile personale

Prin participarea la campanie, participantul este de acord cu regulile campaniei și se obligă să le respecte. El este de acord voluntar cu furnizarea datelor sale personale de mai jos și, de asemenea, cu prelucrarea tuturor datelor cu caracter personal furnizate de acesta în cadrul campaniei.

Datele cu caracter personal prelucrate (denumite în continuare „date”) sunt:

  • Nume Prenume
  • Contact telefonic
  • Adresa de email
  • Numarul contului bancar (IBAN)

Date legate de dovada achiziției și instalării camerei auto (chitanță, factură), data și locul achiziției, tipul produselor achiziționate, numărul bonului. Mai mult, următoarele date vor fi probabil vizibile din document, dar operatorul de date nu va prelucra următoarele date: prețul de achiziție, în cazul plății cu cardul și identificatorul Terminalului de plată, o parte din numărul cardului de plată, tipul cardului de plată și codul de autorizare (nu are legătură cu PIN-ul).

Datele vor fi prelucrate în scopul înregistrării și în baza unei relații contractuale și a unei obligații legale, în special datorită controlului de către autorități și datorită dovedirii dreptului de a acorda o reducere participantului la campanie, cu titlu legal, pe o perioadă de 10 ani. Acestea nu vor fi procesate în scopuri de marketing.

Prelucrarea datelor cu caracter personal, în sensul acestor condiții, înseamnă în special colectarea, stocarea, utilizarea, sortarea sau combinarea acestora, aranjarea, accesul, blocarea și eliminarea acestora prin mijloace manuale și automate (de exemplu, software specializat de contabilitate) în măsura necesară pentru asigurarea unei bune condiții în executarea campaniei.

Prin participarea la campanie, participantul este de asemenea de acord să includă toate datele personale furnizate de el în cadrul acestei campanii în baza de date a organizatorului, în calitate de administrator, și prelucrarea ulterioară a acestora prin intermediul unui procesator desemnat pentru verificarea participării valide la campanie, conform Legii nr. 480/2004 și în conformitate cu prevederile articolului 13 din Regulamentul (UE) nr. 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016, Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR), pentru o perioadă de 10 ani.

Participantul (persoană fizică) are dreptul (conform prevederilor articolului 11, 21 din Legea nr. 101/2000) și în conformitate cu prevederile articolului 13 din Regulamentul (UE) nr. 2016/679 al Uniunii Europene Parlamentului și Consiliului din 27 aprilie 2016, Regulamentul general privind protecția datelor cu caracter personal (GDPR), să își actualizeze datele în mod gratuit cu operatorul de date, dar și să-și șteargă datele, în special din baza de date de marketing și din baza de date destinată acestei campanii. Participantul are, de asemenea, dreptul de a depune o obiecție la operatorul acestor date (organizatorul campaniei și/sau executantul campaniei - vezi contactele de mai sus) și are dreptul de a depune o obiecție la organul de supraveghere (Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, https://www.dataprotection.ro/ ).

În conformitate cu prevederile articolului 13 din Regulamentul (UE) nr. 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016, Regulamentul general privind protecția datelor (denumit în continuare „Regulamentul”), operatorul informează prin prezenta că:

Datele personale ale Persoanei vizate vor fi prelucrate pe baza consimțământului liber al acestuia, în condițiile de mai sus.

Motivul furnizării datelor cu caracter personal ale Persoanei vizate este interesul administratorului de a informa rapid și direct Persoana vizată cu privire la chestiunile legate de campania desfășurată și posibilitatea Administratorului de a contacta Persoana vizată imediat și rapid în chestiunile necesare, care altfel ar fi mult mai dificil de realizat, fără furnizarea acestor date.

Nu va exista nicio luare automată a deciziilor sau profilare în timpul prelucrării datelor cu caracter personal ale persoanei vizate.

Subiectul prelucrării Datelor cu Caracter Personal pe baza acestor condiții și a regulilor campaniei nu sunt date sensibile în sensul Regulamentului.

Administratorul nu a desemnat un Comisar pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, nu a încredințat prelucrarea datelor cu caracter personal niciunui operator, cu excepția companiilor menționate mai sus și nici nu a desemnat un reprezentant care să îndeplinească atribuții în sensul Regulamentului.

Operatorul nu intenționează să transfere datele cu caracter personal ale Persoanei vizate către o țară terță sau o organizație internațională altele decât terții menționați mai sus.

7. Dispoziții finale

Organizatorul nu este responsabil pentru daune directe sau indirecte în legătură cu participarea la campanie. Persoanele care nu îndeplinesc condițiile de participare la campanie sau care acționează cu încălcarea regulilor nu vor fi incluse în campanie. Organizatorul își rezervă dreptul de a exclude un participant la campanie, fără a oferi un motiv, dacă denotă un comportament sau semne de conduită neloială sau frauduloasă. Organizatorul campaniei nu este responsabil pentru eventualele probleme tehnice legate de participarea la campanie. Organizatorul își rezervă dreptul de a solicita participantului documentația foto a montajului realizat. Organizatorul poate verifica informațiile de instalare direct cu partenerul de instalare, pe baza documentației furnizate. Organizatorul își rezervă dreptul de a scurta, întrerupe, anula campania sau de a modifica regulile acesteia. În cazul unor modificări ale condițiilor și regulilor campaniei acestea se vor face în format electronic sub forma unei Anexe la regulile existente și publicat aici, pe www.miopromo.ro Această modificare intră în vigoare la momentul publicării conform afirmației anterioare. Organizatorul campaniei își rezervă dreptul de a face o evaluare finală dacă sunt sau nu stabilite condițiile pentru obținerea recompenselor în cadrul campaniei.Echipa Mio